REFERENCE

párová Empírová kamna

iásón a médeia

Zobrazit podrobnosti zakázky

Replika kachlových kamen v empírovém stylu.

Kamna jsou válcovitého tvaru s nízkou soklovou částí a několikastupňovou horní římsou zakončenou vázou. Kamna jsou provedena v barvě transparentní tmavší slonové kosti. Na svislých dělících lištových kachlích a na římsách je glazura šedá lesklá. Šedé plochy jsou bohatě ornamentálně zdobeny. Vzory jsou provedeny v transparentní tmavší slonové kosti. Na čelní stěně hlavního tubusu kamen je v oválném zarámování zobrazen Iásón. Čelní stěnu hlavního tubusu druhých kamen zdobí v oválném zarámování Médeia.

Kamna se obsluhují z chodby skrz přikládací krček. 

Design: Vít Pešek
Konstrukce, kachloví + stavba: Zámecká kamnářská manufaktura