REFERENCE

Gotická kamna

Zobrazit podrobnosti zakázky
Pečlivě rekonstruovaný gotický městský dům na náměstí malého Západočeského městečka přímo vybízel ke stavbě repliky gotických kamen. Výrobě kachlů předcházela několikaměsíční mravenčí práce v archivech a nemálo zkoušek pro ověření původních keramických technologických postupů. Kachle jsou v ruce vyrobené, pálené na živý oheň. Vnitřní technologie však odpovídá 21. století. Špičková spalovací komora a za ní akumulační systémový tah dávají tomuto kamnářskému skvostu vysokou účinnost, malou spotřebu a akumulaci od 12 – 24 hodin.

Dalším zajímavým zadáním byla kachlová kamna do krásně stylově zrekonstruovaného gotického domu na náměstí. Kamna měla vyhřát velkou chladnou místnost s metrovými kamennými zdmi a okny na sever. Požadavek byl přikládat v co největších periodách. Tedy co největší akumulace, co nejvyšší účinnost spalování ale vzhled a designové provedení čistě zapadající do gotického prostředí.

Navržené topidlo má ručně vyrobené kachloví částečně formované do dřevěných, ručně řezaných forem, částečně točené na hrnčířském kruhu. Pálené v peci na živý oheň. Neglazované. Stejně jako se to dělalo v době gotiky.

Kamnářská technologie vložená dovnitř kamen však odpovídá době vzniku, tedy 21. století. Spalovací komora je šamotová, stavěná z produktové řady firmy RATH. Jedná se o „Biotopeniště“ třetí generace. Tedy pro laiky maximální účinnost spalování, robustní konstrukce, vysoká životnost. Toto ohniště je přes keramicko-sibralovou redukci napojeno na KMS – tahový systém firmy ORTNER. Tedy pro laiky mnohokrát větší akumulační schopnost a mnohem rychlejší přenos tepla, než u běžného kamnářského šamotu. Přirozeně, že výrazně vyšší životnost. V praxi kamna vybavená tímto tahovým systémem hřejí na plný výkon již půl hodiny po zatopení. Přitom jejich akumulační schopnost je výrazně větší, než u běžných kamen o stejné hmotnosti.

Spalovací komory s přívodem vzduchu jinou cestou než přikládacími dvířky (což biotopeniště bezesporu jsou) musí mít prosklená dvířka, aby byla možná kontrola spalovacího procesu. Prosklená dvířka však pro gotická kamna nepřichází v úvahu. Tento rozpor se vyřešil většími ručně kovanými dvířky předsazenými před vlastní prosklená dvířka ohniště. Tak po dobu hoření jsou kovaná dvířka otevřená a po vyhoření paliva se zavřou. Celkový dojem z gotické repliky je bezvadný.

Kamna se stavěla dva týdny ve dvou lidech.