REFERENCE

párová Empírová kamna Marcus Antonius a Kleopatra

 

Zobrazit podrobnosti zakázky

Replika kachlových kamen v empírovém stylu.

Kamna jsou válcovitého tvaru s nízkou soklovou částí a několikastupňovou horní římsou zakončenou vázou. Kamna jsou provedena v barvě transparentní tmavší slonové kosti. Na svislých dělících lištových kachlích a na římsách je glazura slonová kost lesklá. Římsa a váza jsou bohatě ornamentálně zdobeny. Vzory jsou provedeny v transparentní tmavší slonové kosti. Na čelní stěně hlavního tubusu kamen je v kruhovém zarámování zobrazena Kleopatra. Na čelní stěně hlavního tubusu druhých kamen je v oválném zarámování zobrazen Marcus Antonius. Oba portréty vychází z nálezu římské mince Kleopatry s Markem Antoniem.

Kamna se obsluhují z chodby skrz přikládací krček. 

Design: Vít Pešek
Konstrukce, kachloví + stavba: Zámecká kamnářská manufaktura

Galerie