REFERENCE

rekonstrukce Luxusních  sloupových kachlových kamen

Zobrazit podrobnosti zakázky

Luxusní konfekční sloupová kachlová kamna půdorysně 110 x 110 cm o výšce 320 cm. Datování vzniku lze položit do období historismu na konec devatenáctého století. Výrobce L. & C. Hardtmuth České Budějovice.

Topidlo bylo značně poškozeno použitím nevhodného paliva (uhlí) a s velkou pravděpodobností explozí nespálených plynů. Přetápění uhlím způsobilo nadměrné tepelné dilatace, což se projevilo popraskáním kachlů a roztržením roháků v oblasti ohniště. Exploze uvolnila většinu spojů v nejvyšších částech topidla, roztrhla římsu v zadní části a posunula jednotlivé kusy kopule.

ROZEBÍRÁNÍ TOPIDLA A USKLADNĚNÍ KACHLŮ 

S ohledem na značné poškození soudržnosti pláště probíhalo rozebírání pouze ručně. Nástroje bylo nutno použít pouze pro odstranění drátěných skobiček. Po uvolnění z pláště kamen byly kachle nahrubo očištěny a zbaveny futrování (výplně). Následně byl každý zabalen a uložen do kartonových přepravek s identifikačním popisem. 

 ČIŠTĚNÍ A OPRAVA KACHLOVÍ

Kachle byly zprvu omyty vodou, zbytkové nečistoty byly po rozmočení šetrně odstraněny silonovým kartáčem. Následně byly dočištěny detaily pomocí menších kartáčků a dřevěných špachtlí. Zadehtované části byly odmaštěny.

Podrobná prohlídka odhalila ze 149 kusů kachlů 39 rozlomených a hrubě porušených, 12 naprasklých a 43 drobně povrchově poškozených. Nejhůře poškozené (rozpukané) byly kachle středové římsy. Některé i na dvanáct drobných střepů. Po analýze střepů a zvážení všech okolností jsme se rozhodli pro zachování autentičnosti kompletní originální sady kachloví a  pro záchranu všech prvků bez replikování nejvíce zničených kusů. S vědomím faktu, že zatím co ve vzorovaných partiích povrchu se retuše téměř ztratí, na čistých hladkých plochách zůstanou viditelné slabé linie po prasklinách.

Všechny k sobě patřící střepy byly důsledně očištěny ve spárách a postupně spojeny transparentním pojivem do podoby původních kachlů. Chybějící části a otřepky byly vyplněny tmelem, zabroušeny a zaretušovány do původního tvaru povrchu. Praskliny a tmelené plochy byly ošetřeny penetrací, barevně dotónovány a opatřeny tvrdou transparentní politurou.

Kachle naprasklé, avšak držící pohromadě byly po očištění z rubové strany zpevněny vlepením šamotové desky.

Drobné povrchové oděrky byly v místě poškození zatmeleny, zabroušeny, napenetrovány, barevně dotónovány a opatřeny tvrdou transparentní politurou.

KOVÁNÍ

 Po demontáži byla dvířka pečlivě očištěna, rozebrána a nakonzervována. Následně byl pískováním odstraněn znehodnocený povrch. Na takto připravený podklad byla za studena nanesena tenká mosazná patina a povrch byl zakonzervován tvrdým transparentním žáruvzdorným lakem. Následovalo promazání pohyblivých prvků a kompletace.

 STAVBA

 Stavba pláště byla provedena klasickou kamnářskou metodou na lehko s hydraulickým pojivem, drátěnými skobami a futrováním šamotovou deskou. Nejvíce poškozené kachle byly umístěny v zadní části pláště směrem ke zdi. Spárování bylo provedeno tradiční čistě bílou kamnářskou spárovací hmotou.

Vnitřní konstrukce byla zcela vynechána. Do komína byl ponechán drobný průduch pro vyrovnání tlaku a odvedení zápachu ze zadehtovaných kachlů. V ohnišťové části byl zbudován žáruvzdorný podklad, na který byla umístěna tělesa elektrického vytápění. Otvory v obou dvířkách byly z bezpečnostních důvodů zakryty. Vypínače elektrického topení byly umístěny na vnitřním krytu popelníkových dvířek.

Design + kachloví: L. & C. Hardtmuth. Restaurování + stavba: Zámecká kamnářská manufaktura s.r.o.