REFERENCE

Rekonstrukce historických sloupových kamen

Zobrazit podrobnosti zakázky

Konfekční sloupová kachlová kamna se středovou římsou půdorysně 90 x 60 cm o výšce 280 cm. Datování vzniku lze položit do období historismu na začátek dvacátého století.

Výrobce L. & C. Hardtmuth České Budějovice.

Celé těleso kamen vyjma zdobených říms je tvořeno hladkým kachlovím. Drobná římsa odděluje hladký sokl od ohnišťového tělesa. Nad ohništěm leží výraznější středová římsa. Na ní stojí těleso tahového systému s píckou uzavřenou zdobnou litinovou mříží. Ve středu hladké plochy tělesa tahového systému je umístěn zdobný kachel s ornamentálním motivem. Kamna v horní části uzavírá výrazně zdobená římsa s obloukovým rozetnutým tympanonem v jehož středu je umístěna figurální hlava s drobnou vázou. Po řemeslné stránce se jedná o klasickou typovou stavbu sloupových kamen se středovou římsou.

STAV TOPIDLA

Topidlo je hrubě poškozeno přetápěním. Přetápění způsobilo lokální slinutí pojivých materiálů v oblasti ohniště a tepelnou korozi drátěných skobiček. Nadměrné tepelné dilatace a absence funkce skobiček způsobily postupné oddělení kachlů od sebe a vyboulení čela ohnišťové části i vychýlení zdobného kachle v čele kamen.

 KACHLOVÍ

Jedná se o sadu kachloví složenou z minimálně dvou starších kamen. Některé z hladkých kachlů nesou na rubu razítko L. C. HARDTHMUTH PATENT. Viz foto č 11

Kachlovou sadu tvoří dvě výrobně zcela odlišné druhy kachlů. Zatímco zdobné římsy jsou vyrobeny klasicky ručním formováním do sádrových forem z ostřené hlíny s bílým neostřeným nástřepím a polokrycí bílou glazurou, hladké kachle jsou vyrobeny poloprůmyslově zalisováním do formy a ručním přilepením předformovaných žeber. Hlína je bílá s velmi jemným ostřivem. Kachel postrádá nástřepí. Glazura je bílá lesklá krycí bez harrisu. Tento druh kachlů je mezi kamnáři znám jako „Porcelánky“ a vyráběl se sériově ve firmě L. C. HARDTHMUTH od začátku dvacátého století ještě několik let po konci druhé světové války. Tento materiál byl typický snadnou opracovatelností, bezvadným povrchem bez vlasových prasklin (harrisů) a životností cca 25 – 30 let. Což je jeden z důvodů proč se do dnešních dnů kamna dochovala v tak špatném stavu.

 ROZEBÍRÁNÍ TOPIDLA A USKLADNĚNÍ KACHLŮ

 S ohledem na značné poškození soudržnosti pláště probíhalo rozebírání pouze ručně. Nástroje bylo nutno použít pouze pro odstranění drátěných skobiček. Po uvolnění z pláště kamen byly kachle nahrubo očištěny a zbaveny futrování (výplně). Následně byl každý zabalen a uložen do kartonových přepravek s identifikačním popisem.  

ČIŠTĚNÍ A OPRAVA KACHLOVÍ

Kachle byly zprvu omyty vodou, zbytkové nečistoty byly po rozmočení šetrně odstraněny silonovým kartáčem. Následně byly dočištěny detaily pomocí menších kartáčků a dřevěných špachtlí. Zadehtované části byly odmaštěny.

Podrobná prohlídka odhalila ze 110 kusů hladkých kachlů „Porcelánek“ 81 rozlomených (viz foto č. 13 až 16) a 7 naprasklých (viz foto č. 17 a 18). Což činí  81% nepoužitelných kachlů. Oproti „Porcelánkám“ se ručně formované římsy z tradičně ostřené hlíny dochovaly ve velmi dobrém stavu. Pouze šest kusů bylo prasklých.

Po analýze střepů a zvážení všech okolností, hlavně nekompletní sadě kachlů a značnému procentu zlomů, jsme se rozhodli pro zachování původních říms a výrobu replik hladkých kachlů.

Všechny k sobě patřící části říms byly ve spárách očištěny a spojeny transparentním pojivem do podoby původních kachlů. Chybějící části a otřepky byly vyplněny tmelem pojivem, zabroušeny a zaretušovány do původního tvaru povrchu. Praskliny a tmelené plochy byly ošetřeny penetrací, barevně dotónovány a opatřeny tvrdou transparentní politurou. Drobné povrchové oděrky byly v místě poškození zatmeleny, zabroušeny, napenetrovány, barevně dotónovány a opatřeny tvrdou transparentní politurou.

 KOVÁNÍ

Po demontáži byla všechna dvířka včetně pícky pečlivě očištěna, rozebrána a nakonzervována. Následně byl pískováním odstraněn znehodnocený povrch. Na takto připravený podklad byla za studena nanesena tenká mosazná patina a povrch byl zakonzervován tvrdým transparentním žáruvzdorným lakem. Následovalo promazání pohyblivých prvků a kompletace.

 STAVBA

Stavba pláště bude provedena klasickou kamnářskou metodou na lehko, drátěnými skobami a futrováním šamotovou deskou. Nejvíce poškozené kachle budou umístěny v zadní části pláště směrem ke zdi. Spárování bude provedeno tradiční čistě bílou kamnářskou spárovací hmotou.

Vnitřní konstrukce bude zcela vynechána. V ohnišťové části bude zbudován žáruvzdorný podklad, na který budou umístěna tělesa elektrického vytápění. Otvory v obou dvířkách budou z bezpečnostních důvodů zakryty. Vypínače elektrického topení budou umístěny na vnitřním krytu popelníkových dvířek.

Design + kachloví: L. & C. Hardtmuth. Restaurování + stavba: Zámecká kamnářská manufaktura s.r.o.

Galerie

fota původního stavu