REFERENCE

Replika barokních kamen

Zobrazit podrobnosti zakázky

Monumentální kachlová kamna odkazující na tvary barokních topidel jsme vystavěli v nově zrekonstruovaném areálu klášteru klarisek a bekyní v Českém Krumlově. Inspirací pro tvar topidla byly úlomky kachloví, která se našly v zásypech podlah tohoto unikátního krumlovského trojklášteří. Topidlo je zcela funkční, princip tahového systému volně připomíná tzv. raketová kamna – nad ohništěm pokračuje tahový systém vzhůru ve formě dvouplášťové konstrukce, na vrcholu spaliny “přetékají” přes hrany tohoto “komínového” tahu a prostorem mezi vnitřním a vnějším pláštěm jsou směřovány labyrintem dolu do sopouchu. Ten je situován kousek pod středovou římsou kamen. Kachloví představuje jedinečnou ruční práci, glazura je nanášena litím. Čelní kachel části topidla nad středovou římsou je doplněn reliéfní plastikou zobrazující sv.Floriana, patrona řemesel pracujících s ohněm. 

Design dle originálních střepů + kachloví: Ing. arch. Petr Pešek.
Konstrukce + stavba: Zámecká kamnářská manufaktura