REFERENCE

Vertikální pokojová kamna

Zobrazit podrobnosti zakázky
Tato kamna jsou jedinečná nejen vlastním architektonickým ztvárněním, ale i technickým řešením.

Svižný moderní interiér slaměného rodinného domu s trávou porostlou pultovou střechou nabízí spoustu vzdušného prostoru a v hlavní obytné místnosti i výšku kolem 450cm. Bohatě prosklená část jižní fasády dodává spoustu světla a člověk zde pobývající má pocit, že by mohl vzlétnout. To bylo velmi zajímavé téma pro kachlová kamna. Požadavkem investora bylo vytopit velkou hlavní obytnou místnost a s ní sousedící menší dětský pokoj. Dům je konstruován jako dřevěný trámový skelet. Výplně stěn tvoří lisované slaměné panely. Vnitřní příčky jsou též ze slaměných panelů. Celá nosná konstrukce stojí na pilotách a z důvodu ochrany dřeva před vlhkostí je mezi vodorovnými základovými trámy a podkladovou zeminou 20 . 40 cm vzduchu.

Kamna potřebovala vlastní základ, který není spojen s konstrukcí domu. Navíc příčka, kterou kamna měla procházet, slouží jako jeden z hlavních ztužujících prvků skeletu a úhlopříčně jí prochází dva dřevěné trámy, které se kříží přímo za kamny.

Topidlo je konstruováno jako hypokaustní s tím, že v obývacím pokoji je umístěna jeho hlavní topná část s ohništěm a tahovým systémem a v dětském pokoji je umístěn hypokaustový výměník. Topná část stojí odděleně od zdi a s výměníkem je propojena dvěma izolovanými teplovody mírně kosodélného průřezu procházejícími v bezpečné vzdálenosti od dřevěných trámů křížících se v příčce. Omítaný výměník v dětském pokoji je opticky přilepen na příčku a zcela splývá s konstrukcí domu. Vnitřně je samozřejmě členěn na izolační a topnou část, která je ještě od příčky oddělena vzduchem větranou mezerou.

Zajímavým řešením je i v interiéru zavěšený nerezový třívrstvý komín, který je čtvrtinou opticky vetknut do zadního rohu tělesa kamen.

V prostoru, kde převládají vertikály nelze jinak, než na ně navázat. Proto u tohoto topidla převažuje výška nad šířkou. Decentní slonová kost vysokoformátových kachlů je doplněna jednou řadou kachlů vínové barvy. Kamna stojí na soklíku z broušené nerezi, který je o 3 cm užší než kachlový plášť To vše dává celému třímetrovému a přes tunu vážícímu tělesu lehké vzdušné aroma, které harmonicky doplňuje celý zajímavý interiér.

Srdcem kamen je špičkové ohniště firmy RATH – BIO třetí generace, na něž navazuje tahový systém tvořený akumulačními spirálami formy Ortner. K celkové eleganci významně přispívají i moderní plně prosklená dvířka Twinstar. Propojení do komína uvnitř konstrukce zajišťuje dvoumilimetrová žáruvzdorná nerezová roura s čistícím kusem v koleni.