REFERENCE

Zlacená barokní kamna

Zobrazit podrobnosti zakázky
Pečlivě zrekonstruovaný sál fary od architekta Santiniho zdobí bezmála čtyřmetrová replika zlacených barokních kamen.  Čelu kamnového tělesa vévodí biskupský erb. Z původního topidla se dochoval pouze portál přikládacích dvířek v komíně. Design kamen je tedy kompletním novotvarem vytvořeným na základě znalostí původních uměleckých postupů. Kachle jsou samozřejmě vyrobeny ručně bez použití forem. Všechny voluty a ostatní zdobení jsou ručně modelované. Kachle jsou ručně zlaceny pravým zlatem.

Technicky jsou tato kamna zajímavá tím, že se do nich nepřikládá dřevo, ale fungují jako “radiátor”. Řešení původní komínové konstrukce neumožnilo bez zásahu do památkově chráněné stavby takovou úpravu, která by odpovídala současným komínovým normám. Proto jsou kamna vybavena teplovodním výměníkem napojeným na systém ústředního topení objektu.

Další technickou “chuťovkou” bylo řešení statiky. Původní konstrukce podlahy je již natolik oslabená, že sice běžné zatížení vydrží, ale jeden a půl tunová kamna by již neunesla. Proto jsou kamna vynesena na speciální ocelové konstrukci vetknuté do zdí, která je umístěna v úrovni spodní římsy. (Do památkově chráněné podlahy nebylo možno stavebně vstupovat.)

Výsledek však za tu námahu stojí. Kamna působí zcela přirozeně, jakoby zde stála již od doby baroka.