SPORÁK – je topidlo zkonstruované za účelem tepelné úpravy potravin. Topení je až jeho druhotnou funkcí.

Sporák stavíme na vaření a pečení

Tradiční sporák je kachlové topidlo konstruované pro vaření, opatřené plotnou a troubou na pečení, popřípadě ještě měděncem nebo kamnovcem na ohřev vody. Má relativně malé ohniště, díky němuž může kuchařka ( či kuchař ) snadno regulovat teplotu na plátech nebo v troubě. Dno ohniště je vybaveno roštem, jenž umožňuje používat rozličné druhy paliva. Popel vzniklý spalováním propadává roštem do popelníku, který je možno popelníkovými dvířky čistě vyjmout a vynést. Vaření na kachlovém sporáku vyžaduje jistou zručnost, ale taková husička upečená v troubě se nedá nijak ani ničím nahradit. Tepelná účinnost tohoto topidla je dosti vysoká, okolo 50 – 60 %, má relativně malou akumulační schopnost a jeho hlavní funkcí je vařit, ne topit.

Nová generace sporáků je vybavena jedním z řady moderních ohnišť s upraveným přisáváním spalovacího vzduchu. Nebývá vybavena roštem v klasickém smyslu slova. Tato topidla pracují s vyššími teplotami a účinností kolem 80%. Mají větší ohniště a jejich použití se mírně liší od tradičně stavěného sporáku. Díky účinnému ohništi lze tato topidla zařadit již mezi vytápěcí zařízení, i když tepelná úprava potravin zůstává stále jejich hlavním účelem.